Jenny Sjödahl, ny VD på Beijer Group, intervjuas om vägen till VD-rollen och Beijer Groups verksamhet. Intervjun tar också upp områden som ”work-life balance”. Intervjun är intressant för den som vill förstå både ett industribolag bättre och VD-rollen.

Read more