Betalt samarbete med Öhman Fonder. Är vi på väg mot den stora depressionen nu när inflationen rusar och alla oroar sig för högre räntor eller kan vi vänta oss ett mildare utfall? Sett till börsrörelserna verkar investerarna vara rejält nervösa. Vi pratar med Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder och får höra vad han […]

Read more

Betalt samarbete med Öhman Fonder. Den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden är stor och d et finns många bolag noterade på de nordiska börserna.. Det är bolag som kännetecknas av både hög innovationsnivå och tungt teknikinnehåll. Spännande bolag i framkant skulle många säga. Viktor Elmsjö på Öhman Fonder förvaltar fonden ”Öhman Hälsa och Ny Teknik” som […]

Read more