I denna intervju förklarar Peter Gönczi det svenska “börs-undret”. Hur kommer det sig att det finns så många fler bolag som är noterade i Sverige relativt många andra länder. Peter, som är VD för Spotlight Group AB, förklarar vidare hur börsen Spotlight fungerar och vad börsnoterade bolag behöver hjälp med. Peter kommer även berätta hur […]

Read more

Det här avsnittet är ett samarbete med Carnegie Fonder och Spotlight Group. Under 2021 var det en våg av noteringar på de svenska börserna. Närmare 150 bolag kom till de olika marknaderna. Vi träffar Spotlight Groups VD Peter Goetze för att prata om vad som triggade antalet börsnoteringar och vad vi kan förvänta oss framåt. […]

Read more