Det händer mycket som påverkar börsen och vi går igenom det mest centrala du behöver ha koll på. Vi fortsätter att botanisera i hur börsen reagerar på information. Det visar sig att börsen och bolag ofta underreagerar i det kortare perspektivet och överreagerar i det längre. Det får konsekvenser för vilka portföljer som har bättre […]

Read more

Sedana producerar instrument för att söva patienter med gas på intensivvårdsavdelningar dom kallas inhalationssedering. Metoden är, sedan länge, använd på Sedanas huvudmarknad Tyskland. I Tyskland har Sedana 8 – 10 %  marknadsandel av all sövning som sker inom intensivvård (IVA). Eftersom sövning inom intensivvård görs på samma sätt oavsett var den sker är Sedanas målsättning […]

Read more