När bolagen rapporterar blir det ofta stora svängningar i aktiekurserna. Många både säljer snabbt efter rapport eller hoppas kunna ”fyndköpa” om ett bolag faller efter rapport. I veckans krönika om börspsykologi tippar vi närmare på begreppet Post Earnings Announcement Drift. Kontenten är att det kanske inte alltid är så smart att fånga den fallande kniven […]

Read more

Det kallt börsklimat men varmt i poddstudion. Podden inleds med en genomgång av börsläget och förklaring till varför inflation är ett problem för börsbolagen. I och med att det är rapportperiod går vi igenom en fråga som många funderar på från tid till annan, ska jag jag köpa eller sälja efter rapport? PEAD (Post Earnings […]

Read more