Det pratas en del om att banker är lönsamma men har en svårare att hitta tillväxt. Det verkar inte gälla bland alla banker. De mer nischade bankerna verkar kunna uppvisa både tillväxt och lönsamhet. Avanza och Nordnet hittar tillväxt inom framförallt sparande via fonder och aktiehandel. TF Bank hittar den via kreditgivning i olika länder. […]

Read more