Sedana producerar instrument för att söva patienter med gas på intensivvårdsavdelningar dom kallas inhalationssedering. Metoden är, sedan länge, använd på Sedanas huvudmarknad Tyskland. I Tyskland har Sedana 8 – 10 %  marknadsandel av all sövning som sker inom intensivvård (IVA). Eftersom sövning inom intensivvård görs på samma sätt oavsett var den sker är Sedanas målsättning […]

Read more