Energimarknaden står inför många utmaningar som kräver många olika tekniker. En del i detta är lokal produktion som till exempel solceller. För att kunna använda solceller effektivt behövs dock lagringsmöjligheter eftersom cellerna inte producerar mycket el molniga dagar eller på natten. Andra tekniker behövs också för att användningen av elen skall bli effektiv för att […]

Read more