Professor Pontus Braunerhjelm vid Entreprenörskapsforum gästar podden för att förklara vad de beror på att vi i Sverige är så bra på entreprenörskap. Pontus beskriver också några gemensamma nämnare för entreprenörer som lyckas. För dem som vill starta sitt eget företag ger Pontus också några råd. Vi går därefter från teori till praktik. Sverige är […]

Read more

Tid är en viktig faktor i behandling av Cancer. Arocell vill erbjuda lösningar som gör att det snabbare går att avgöra om behandling av vissa cancersorter är effektiv. VD – Anders Hultman beskriver bolaget och de problem de löser närmare. Vi pratar också om marknaden för Medtech i allmänhet och hur Anders ser på den […]

Read more