Tid är en viktig faktor i behandling av Cancer. Arocell vill erbjuda lösningar som gör att det snabbare går att avgöra om behandling av vissa cancersorter är effektiv. VD – Anders Hultman beskriver bolaget och de problem de löser närmare. Vi pratar också om marknaden för Medtech i allmänhet och hur Anders ser på den […]

Read more