Energimarknaden står inför många utmaningar som kräver många olika tekniker. En del i detta är lokal produktion som till exempel solceller. För att kunna använda solceller effektivt behövs dock lagringsmöjligheter eftersom cellerna inte producerar mycket el molniga dagar eller på natten. Andra tekniker behövs också för att användningen av elen skall bli effektiv för att […]

Read more

Smart Eye har, under 20 års tid, utvecklat en teknik som förenklat innebär att kameror i en bils kupé filmar förarens ögonrörelser. Algoritmer tolkar ögonrörelserna och signalerar om föraren är ouppmärksam eller trött. Systemet är ett så kallat DMS, Driver Monitoring System. Med start från 2024 finns lagkrav på att alla bilar som produceras i […]

Read more