I Sverige finns idag många så kallade serieförvärvare som är börsnoterade. I det här sammanhanget är serieförvärvare börsnoterade bolag som förvärvar onoterade bolag. Flera av serieförvärvarna är relativt nystartade utan särskilt lång historik men det finns också bolag som funnits länge och som över tid lyckats växa till att bli stora bolag. I dagens aktiehörna går vi igenom vad serieförvärvare tillför och vilka bolag som spelar i den högsta divisionen.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig somläser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

I Sverige finns idag många så kallade serieförvärvare som är börsnoterade.  I det här sammanhanget är serieförvärvare börsnoterade bolag som förvärvar onoterade bolag. Flera av serieförvärvarna är relativt nystartade utan särskilt lång historik men det finns också bolag som funnits länge och som över tid lyckats växa till att bli stora bolag.

Generellt sett fungerar marknaden för alla serieförvärvare ungefär så här;   

Förvärv sker till ett pris motsvarande 5 – 10 X EBIT beroende tillväxt och marginaler i bolaget som köps. Så länge som värderingen av förvärvaren är högre än värderingen i bolagen som köps så skapas värde för aktieägarna, så kallat multipelarbitrage. Något förenklat kan man säga att det onoterade bolaget värderas till 5-10 ggr sin årsvinst men det noterade bolaget som köper det onoterade bolaget värderas samtidigt till exempelvis 15-20 ggr sin årsvinst. Det onoterade bolagets vinst blir efter förvärvet en börsnoterad vinst ( som en del av det serieförvärvande bolaget) och då värderas helt plötsligt samma vinst till 15-20 ggr vinsten istället för 5-10 ggr vinsten. Eftersom bolagen som förvärvas alltid är onoterade kan man säga att förvärven innebär att aktieägarvärde transfereras från den onoterade sektorn till den noterade.

Priserna på bolagen som förvärvas är relativt oförändrade över tid. Säljarna får betalt för sitt bolag direkt utan att gå en krånglig väg via börsnotering eller riskera att få en hårdhänt ägare i form av ett Private Equity bolag. Ofta är det viktigt för säljarna att bolaget får leva kvar helst med samma management och varumärke. Ofta ser säljarna också bättre möjligheter för bolaget de säljer att växa och höja lönsamheten i en större företagsgrupp.

Eftersom det finns många serieförvärvare och alla befinner sig i olika utvecklingsfas underlättar det utvärderingen av gruppen om man delar in bolagen i olika kategorier och ser det som att bolagen spelar i olika divisioner.

Om man rankar serieförvärvarna efter bara två faktorer, marknadsvärde och värdering, kan man se att sex bolag är överlägsna de andra. I ett seriesystem kan man säga att dessa bolag utgör serieförvärvarnas Premier League.

KursMarknadsvärde (miljarder SEK)EV/EBIT 2023
NIBE10220636
Beijer Ref1425427
Indutrade2187923
Lifco1737919
Addtech1584323
Lagercrantz992122

Kursutvecklingen för dessa sex bolag är makalös. Sedan augusti 2012 är kursen i alla bolagen upp mer än 10 gånger, utom för Lifco som noterades 2014. Lifcos kurs har sedan noteringen stigit cirka 7 gånger. Till denna kursuppgång skall dessutom utdelningar läggas till.  

Ju högre värdering en serieförvärvare har, desto större aktieägarvärde skapas genom multipelarbitraget. Bolagen i Premier League har lyckats nå en värdering om i snitt 25 X EBIT och för att nå en så hög värdering finns några gyllene regler som bolagen följer.

  • Förvärva bolag som passar in och skapar synergier med de andra bolagen i gruppen.
  • Förvärva bra bolag även om de är dyrare. Bra bolag höjer gruppens värdering och ökar därmed multipelarbitraget i framtida förvärv.
  • Gör aldrig ett fientligt förvärv. Ledning och personal i förvärvat bolag måste vara med på båten, annars slukar bolaget tid för management och det förvärvade bolaget riskerar att börja gå svagt.
  • Köp aldrig turnaroundcase även om de är billiga. Dessa tar bara tid från management i förvärvaren och vattnar ut gruppens lönsamhet och kvalitet.
  • Finansiera aldrig förvärv genom nyemission av aktier. Nyemissioner späder ut aktieägarvärdet förvärven skapar.

Bolagen i Premier League har högst värdering och därmed bäst förutsättningar att skapa multipelarbitrage genom förvärv. Genom sin storlek har de även fördelar rent operationellt. Bredden i verksamheten gör det lättare att attrahera nya bolag och ger förutsättningar för att skapa synergier både centralt och mellan bolagen i gruppen. Dessutom ger storleken en fördel finansiellt. Genom låg skuldsättning kan förvärvarna låna billigt om det behövs men för det mesta kan förvärven finansieras genom uppbyggda kassaflöden.

I och med pandemin blev 2020 ett svårt år för alla serieförvärvare. Även bolagen i Premier League drabbades och visade det året ingen tillväxt alls. Den positiva effekten av förvärv åts upp av negativ organisk tillväxt. I början av 2021 gick dock bolagen in i en riktigt stark tillväxtfas där både förvärv och organisk tillväxt jobbat tillsammans i rätt riktning. Som snitt har bolagen i Premier League under sex kvartal på raken visat en tillväxt om 20 – 30% varje kvartal och avslutade Q2 2022 med en tillväxt om 25%.

Så ska man då inte bara köpa Premier League bolagen och stoppa i byrålådan? Mycket möjligt men värderingen av bolagen är fortfarande hög, trots att kurserna kommit ner i år. I nuläget värderas gruppen som snitt till EV/EBIT 25 på 2023. Under femårsperioden 2015 – 2020 värderades gruppen till EV/EBIT 20. Bolagen har sedan dess ökat sina EBIT marginaler från cirka 12% till 14% vilket motiverar en högre värdering, men samtidigt har avkastningskravet gått upp med högre räntor och en osäkrare omvärld.

Hur imponerande bolagen i Premier League än är så är det svårt att motivera ett köp av gruppen. Hur djup en kommande nedgång i ekonomin blir återstår att se men den har än så länge inte börjat. Att köpa aktier med en industriell exponering och en historiskt hög värdering i början av en konjunkturnedgång är antagligen ingen bra idé.

Nästa vecka går vi vidare ner i serieförvärvarnas division 2 för att se om det går att hitta några köpvärda aktier där istället.

Disclaimer

Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.  

Viktigt i veckan som kommer:

Under veckan kommer det att vara fokus på inflation och penningpolitik.

På onsdag får vi data för hur inflationen i europa utvecklas. Mycket pekar på att den kommer att vara hög och fortsätta att öka. I Sverige kommer representanter för Riksbanken att hålla olika anföranden. Dessa kan ge visst avtryck på kronan och räntan i Sverige.

På torsdag kommer ISM-rapporten där man frågat 300 tillverkande företag hur de ser på sin situation nu. På fredag rapporteras hur den amerikanska arbetsmarknaden utvecklas. Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för den amerikanska centralbanken FED. FED vill gärna se att arbetsmarknaden kyls av en aning. Hittills har all data pekat i motsatt riktning.