Banking By Daniel vill erbjuda dig allt som traditionell Private Banking erbjuder utom det personliga rådet, det överlåter vi till professionella rådgivare. Vi ger inspiration och värdefulla kunskaper för att du ska kunna bedriva ett bra, sunt och effektivt sparande som både är intressant och lönsamt. För att kunna göra det samarbetar vi med börsbolag, kapitalförvaltare och andra som vi tror har inspirerande, viktig och värdefull information som kan hjälpa investerare att utvecklas till det bättre.

Kontakta BBD

daniel@mankertkommunikation.se