Intervjuer möjliggörs genom samarbeten mellan Banking By Daniel och gäster. Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel.

De åsikter som framkommer i intervjuer och filmer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar kan förloras i sin helhet. Gör alltid en egen analys.