”Familiarity bias” eller ”home bias” som det också kallas är tendensen att hålla fast vid det som känns bekvämt. Detta beteende som påverkar många investeringsbeslut. De vanligaste effekterna av detta irrationella beteende är att investerare bara köper aktier/obligationer i sitt hemland, att investerare äger en hög andel aktier i företaget där hen arbetar samt att […]

Read more