Veckan som kommer är den viktigaste på länge

Börsen har stigit med cirka 20 procent sedan slutet på september 2022. Uppgången har skett trots att många experter varit negativa till börsen och pratat om att den kommande lågkonjunkturen kan skapa oro och dålig börs under 2023. Hur kan det då komma sig att börsen trots de negativa utsikterna stigit så pass mycket? Läs mer i veckans krönika.

Börsen har stigit med 20 procent sedan september 2022. Hur kommer det sig? I media har ett flertal experter hävdat att sparare bör vara försiktiga eftersom den förväntade kommande lågkonjunkturen kan komma att orsaka osäker börs. Många experter har rekommenderat trygga fonder och försiktiga placeringar. Borde inte börsen falla då eller åtminstone vara oförändrad?

Förklaringen handlar om eventuellt om förväntningar. Experternas uttalanden under 2022 om kommande börsfall kan ha dragit ned förväntningarna på börsen överdrivet mycket vilket nu har lett till att börsen istället har gått upp på senare tid. Den globala ekonomin ser inget vidare ut, men det verkar trots det se bättre ut än vad investerarna väntat sig och positionerat sig för. Det gör att investerarna ökar sin exponering mot aktier trots höga räntor, hög inflation, krig och allmän osäkerhet och resultatet av det är att börsen stiger.

Vi har, i tidigare veckobrev, beskrivit börspsykologi och finansiella bubblor. Teorierna runt finansiella bubblor beskriver att många investerare tenderar att följa varandra och göra som andra investerare gör utan att bry sig om var ett rimligt värde på börsen är. Det är samma princip för börsuppgångar som börsnedgångar. På samma sätt som vi, i vissa perioder, får allt för stora uppgångar tenderar även nedgångarna att bli för stora när flocken blir negativ, under andra perioder. Vi tenderar också att lägga överdriven vikt vid börsutvecklingen under senaste tiden. När vi gick in i 2022 var många experter och investerare väldigt positiva till börsen. Den fantastiska börsutvecklingen under 2021 bidrog till att många förväntade sig många en liknande utveckling under 2022. Men, som vi nu vet så blev det inte så, 2022 blev ett dåligt börsår trots alla positiva förväntningar. Givet att 2022 blev ett så dåligt börsår och speciellt med en så dålig börs under tredje kvartalet blev allas prognoser för börsen 2023 negativa. Förväntningarna på börsen framåt var oerhört låga. En konsekvens av detta var att investerarna skyddade sina portföljer, sålde aktier och positionerade sig för sämre tider. Det var inte helt osannolikt denna händelseutveckling som gjorde att börsen föll. Investerarna förväntade sig en sämre börs framåt och positionerade sig för det.

När inflationsdata började komma in under det fjärde kvartalet 2022 visade den att inflationstrycket började avta. Företagens försäljning var inte heller så dålig som många sa att den skulle bli och centralbankerna började på sina håll använda en något mjukare retorik än vad de gjort under sommaren och hösten. Med det började investerarna att tänka att de kanske varit för negativa och började öka aktieexponeringen en aning. ”Flocken” började alltså att bli lite mer positiva igen när allt fler köpte aktier. Nu, cirka 4 månader senare, har börsen stigit med 20 procent från sin lägsta nivå. Förväntad avkastning per år på börsen är cirka 8 procent. Det betyder att den som haft aktier i sin portfölj alltså fått 2,5 års avkastning på fyra månader.

Nu har många investerare köpt på sig aktier. Kommer börsen att fortsätta att stiga eller har den på kort sikt gått upp för mycket? Har vi en kanske en liten ”minibubbla”? Detta vet vi inte. Det får framtiden utvisa.

Den här veckan fortsätter rapporterna för fjärde kvartalet och helåret 2022 att rulla in. Rapporterna kommer att påverka investerarna. I veckan kommer också centralbankerna i USA, Europa och Storbritannien att komma med nya räntebesked. Även räntebeskeden kommer att göra avtryck på börserna. I ”5 Löpsedlar” presenterar vi mer om information om börsen och när olika bolag rapporterar. Det finns också en längre artikel om finansiella bubblor som vi haft med tidigare.

Det skrivs mycket om riskkapitalbolag och onoterade aktier. I förra veckan modererade vi ett seminarium med Carnegie Fonder och riskkapitalbolaget Altor. Carnegie Fonders fondförvaltare förklarade under seminariet hur de positionerar sina fonder just nu och vilka aktier de tycker är mest intressanta. Altor berättade om hur de ser på riskkapitalmarknaden just nu och hur de tänker kring kommande börsnoteringar och annan aktivitet. Du kan se seminariet i sin helhet i efterhand. Länk till seminariet finns i veckobrevet.

Är du intresserad av att veta hur man som privatperson kan investera i bolag som Klarna, Voy, Kry och andra bolag får du inte missa podden. Vi träffar Fredrik Roos som grundat firman Monitor som är specialiserade på handel i onoterade aktier för att lära oss mer om den marknaden. En marknad som tidigare var stängd för den vanliga investeraren. Du hittar en länk till podden lite längre ner i veckobrevet.

Det händer massor saker. Nu hoppas vi att bolagen rapporterar bra, att centralbankerna inte behöver höja räntorna så mycket och att börsen fortsätter stiga. Allt blir lite roligare med en positiv börs.

Har du några frågor är det bara att du hör av dig!

Vänliga hälsningar

Banking by Daniel

Veckan som kommer är den viktigaste på länge

Veckobrev |