I tider av hög osäkerhet och stora rörelser på börserna är det lätt att ryckas med och sälja en aktie bara för att den fallit en del. Då kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera på bolagets equity story och varför man egentligen investerade i aktien från början. Har något ändrats? Har du koll på equity storyn i dina bolag?

Vi har varit inne i en skakig period på börserna under cirka ett år nu. Året har präglats av den osäkerhet som uppstått dels i spåren av nedstängningar i samband med Covid och dels i och  med kriget i Ukraina. Vi har fått hög inflation och allt högre ränta. I den här miljön har finansiella instrument av olika slag tumlat omkring rejält och inte minst har många aktier förlorat mycket i värde.

När det uppstår osäkerhet blir vi som investerare rädda och typiska investerarbeteenden är att vi antingen slutar titta på våra investeringar eller att vi säljer aktier som faller för att rädda det som räddas kan. Detta är inte alltid rationellt. Vi vill ju gärna köpa aktier när de är billiga och eventuellt sälja när de är dyrare. Det är emellertid lätt att falla in i de gruppbeteenden som råder på börsen från tid till annan. Vi har gått igenom flera av dessa beteenden i de börspsykologiska krönikor vi har haft med inte minst i BBDs investerarbrev.

Det finns vägar att gå för att lättare hantera perioder med större osäkerhet. En sådan väg är att skaffa sig kunskap. När det blir stressigt är att det lätt hänt att man inte ser skogen för alla träden, vi fastnar så i detaljer att vi inte längre ser helhetsbilden. I ett sådant läge kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fokusera på frågor som varför köpte man den där aktien, vad vill mitt bolag uppnå?, kan det finnas något i mitt bolag som gynnas av den här utvecklingen och så vidare.

En väg för att få svar på frågorna kan vara att gå tillbaka till sitt bolags story, vision, equity story, budget och därefter fundera på hur bolaget kan utvecklas framåt därefter blir ofta agerandet mer rationellt. Under december kommer vi att fokusera på att lära oss mer om dessa begrepp och vad de betyder för olika bolag. Lyssna på podden och håll ögonen på BBDs Youtubekanal så kommer du att hitta våra olika inspel i ämnet och lära dig mer.

Har du koll på ditt bolags Equity Story?

Veckobrev |