Inflationen sjunker i snabbare takt än förväntat och marknaden tokrusade i torsdags. Happy Days Are Here Again! Dollarn faller i värde och Kina kanske lättar på sin pandemi restriktioner. Veckans aktie – First Republic Bank – de rika kundernas bank.

Inflationen är på väg ned. Den bekräftelsen fick vi i torsdags förra veckan när inflationen i oktober visade sig stiga med 7,7% yoy (jämfört med förra året), vilket var betydligt lägre än förväntat 8,0% och förra månadens 8,2%. Marknaden reagerade med en mäktig uppgång och anledningen till detta var att de långa räntorna gick ned mycket kraftigt för man förväntar sig att inflationen långsiktigt nu kommer ned. Bäst gick det för tillväxt aktier eller “long duration”, aktier där stor vinsttillväxt förväntas ligga längre fram i tiden. Arbetsmarknaden fortsätter dock att vara oväntat stark. Det man undrar om en stark arbetsmarknad kan vara förenligt med en inflation som fortsätter att sjunka. Jag tror att vi kommer att se en försvagning av arbetsmarknaden vilket kommer att underlätta för FED i sina beslut framöver. Marknaden tror nu att vi har de kraftiga räntehöjningarna bakom oss och att vi nu får se ytterligare några höjningar men inte alls lika stora.

Meta Platforms (kurs 113 USD), moderbolag till bl a Facebook och Instagram, som fått en hel del kritik för sin satsning på sitt eget metaverse som man tror är viktigt för företagets framtid har nu insett att man  måste göra något för att blidka marknaden. Aktiekursen har haft en riktigt svag utveckling. Föll med 25% i samband med Q3 rapporten  och under sista året gått ned med 67% och noterade en aktiekurs under 90 USD men steg under förra veckan med 16%. Det har inte bara drabbat aktieägare utan även de anställda som får en del av sin lön i aktier och optioner. Dom meddelande under förra veckan att man kommer att reducera antalet anställda med 11.000 vilket är hela 13% av arbetsstyrkan. Även Amazon (kurs 100 USD) har gjort en liknande genomgång av verksamheten och sagt att man kommer att skära ned på de verksamheter som är olönsamma och att anställda som finns inom dessa skall söka sig till andra delar av verksamheten och att anställningsstopp har införts. Amazon har drygt 1,5 miljoner anställda och antalet minskade med 100.000 under andra kvartalet.

Den amerikanska valutan har haft en längre tid med förstärkning. Detta har positivt påverkat bl a fonder i Sverige som har amerikanska aktier under både 2021 och speciellt i år. Dollar kursen är hittills i år upp med knappt 15% men har fallit med 9% sedan toppen i mitten av oktober. Nu ser det ut som om denna uppåtgående trend är bruten och vi kanske kan se fram emot en period med kanske en något sjunkande dollarkurs. Anledningen till en starkare dollar har varit en kraftig uppgång i räntorna. Innan marknadsräntorna föll förra veckan så var årets avkastning på den 10-åriga statsobligationen den sämsta på över 100 år (när räntan stiger, sjunker priset på obligationer). Den starka dollarn har haft en stor negativ påverkan på de amerikanska företagens vinster under 3:e kvartalet. Om dollar trenden nu är bruten kommer detta att påverka företagens vinster neutralt eller svagt positivt under 4:e kvartalet.

Kina kanske håller på att lätta på sina mycket hårda covidrestriktioner som man har haft sedan pandemins utbrott för nu 2,5 år sedan. Om man nu helt skulle släppa på dessa restriktioner så finns det en möjlighet att vi får se en mycket kraftigt positiv aktie reaktion enligt Goldman Sachs aktiestrateg för kinesiska aktier som kan se en 20% uppgång om detta inträffar.

Veckans aktie är First Republic Bank – de rika kundernas bank

First Republic Bank (FRC) är en bank som fokuserar på att ge en god och personlig service till välbeställda amerikaner. Deras kundkrets utgörs av människor som har det mycket gott ställt och behöver en bankkontakt som bryr sig om den enskilde kunden mer än vad någon annan större bank kan göra idag. Kust staterna av USA (östra och västra USA), där man idag har sina 84 kontor, befolkas av ca 20% av USAs befolkning men där bor 60% av de mest förmögna i USA. Det är bland dessa som man söker sina kunder. Man ligger väldigt ofta högst upp i olika typer av rankningar när man tittar på hur nöjda kunderna är med sitt bankval. Man accepterar inte vilka kunder som helst utan har den förmånen att man kan välja vilka kunder man vill ha.

När man har möjligheten att välja sina kunder innebär det också att man har en extremt bra bild av hur kunden finansiellt mår. Detta innebär för FRC att man inte har några kreditförluster alls, nästan. Snitt för de senaste 23 åren är 3 punkter och för de 50 största bankerna var det 33 punkter för samma period, således exceptionellt bra för en bank.

Ett udda problem som man har hos FRC är att kunderna är så förmögna och välbeställda att de ofta har stora mängder sparade pengar och inte behöver några lån. Det blir mer av en förmögenhetsförvaltning än av en normal bank förvaltning för bankens anställda. Man har 250 miljarder USD under förvaltning. Därför har man de senaste 10-15 åren anställt en stor mängd experter på förmögenhetsförvaltning från de stora bankernas avdelningar.

Företaget har ett börsvärde på 29 Mdr USD (kurs 130 USD). Värderingen är försiktig trots att man har en stabil intjäning. P/E 18 på 2023 års vinstprognos och direktavkastning på 0,8%. Analytiker räknar med att man nästa år minskar vinsten per aktie med 12% medan man 2024 återigen ökar vinsten med 24%. Detta skall jämföras med att man under de 3 senaste åren haft en genomsnittlig vinsttillväxt på 21%.  

Ulf Forsberg

Ulf Forsberg äger idag inga aktier i First Republic Bank.

Ulf Forsberg har över 30 års erfarenhet från finansmarknaden. Han var 15 år på AMF Pension där han förvaltade amerikanska aktier i pensionsportföljen som var en av de största i Sverige. I början på AMF tiden var han även fondförvaltare av Globalfonden och Nordamerikafonden. Innan dess på Alfred Berg/Banco i 10 år som fondförvaltare av globala aktier och ansvarig för allokerings strategin. Han har också varit aktieanalytiker och nordisk aktiestrateg på Handelsbanken Markets.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.

Happy Days Are Here Again!