Sammanfattningen av föregående vecka blev, fortsatt överlag bra rapporter från företagen med försiktiga prognoser för resten av året, en fortsatt hyfsad amerikansk konjunktur och FED som försöker att stävja inflationen och kommer att fortsätta höja räntorna.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Oktober månad blev en riktig bra månad, ja till och med den bästa oktober månaden någonsin och den bästa månaden på 45 år för Dow Jones Industrial Average som innehåller 30 stora företag i olika sektorer och startades 1896. Indexet gick upp med 14% medan de mer breda indexen S&P 500 och Nasdaq gick upp med 8% respektive 4%.

FEDs möte mynnade ut i en räntehöjning med 75 punkter (0,75%). Därmed har man nu höjt räntan sedan i våras med 375 punkter. Marknaden väntade med spänning på vad Jerome Powell, amerikanska centralbankens ordförande, skulle säga på presskonferensen. Där meddelade han att det är alltför tidigt att börja prata om en paus i räntehöjningarna. Vi kan således förvänta oss fortsatta höjningar men det är inte säkert att det blir i samma höga takt framöver. Makrostatistiken för den amerikanska ekonomin kommer att bli avgörande den kommande månaden.

Inflationen vet vi är på väg ned men kanske inte den den snabba takt som finansmarknaden hade önskat sig. Möjligheten finns att nedgången i inflationen kan accelerera från nuvarande höga nivåer. Flertalet indikatorer talar för detta bl a priset på trävaror, begagnad priset på bilar likaså hyreskostnaden på bostäder som nu sjunker. Den indikator som dock inte går i “rätt” riktning för FED är JOLTs statistiken som man följer noggrant. Denna statistik visar hur jobb som finns lediga och den förväntades gå ned förra veckan men steg istället. Detta kan leda till löneinflation eftersom konkurrensen för att hitta arbetskraft ökar. 

Återköp av aktier kan nu börja igen efter att man lämnat sina kvartalsrapporter till marknaden. I år förväntas återköpen slå ett nytt rekord. 2021 återköptes aktier för 882 Mdr USD varav de 5 största programmen stod för 25% medan det i år förväntas bli närmare 1.000 Mdr USD i återköp. I USA är detta väldigt viktigt då återköpsprogrammen är en del av avkastningen man får från företag utöver utdelningen eller ibland istället för utdelning. Det beror lite på hur företaget ser på utdelning till aktieägarna. Under min tid som förvaltare så diskuterade jag ofta just denna del med företagen då man kan har olika synsätt på hur effektivt det är med återköp av egna aktier eller om man som investerare hellre vill ha en utdelning som man själv kan bestämma över. Nästa år har Biden administrationen infört en skatt på återköp av aktier på 1%. Detta kommer förmodligen inte få så stora effekter men på marginalen kan vissa företag välja att fullt ut genomföra sina tänkta återköp i år vilket skulle vara positivt för aktiemarknaden. För många företag, framförallt inom tech industrin, så gör företagen detta för att täcka upp för de optioner som företagen ger ut till de anställda som del av den totala kompensationen under ett år.

Hälsovårdsföretaget Johnson&Johnson lade i veckan som gick ett kontantbud på 16 Mdr USD på det medicintekniska företaget Abiomed. Jag har tidigare tagit upp just detta att företagen börjar återigen göra företagsaffärer när marknaden nu har kommit ned en hel del. För J&J innebär också affären att man nu än mer fokuserar på att bli ett läkemedel och medicinteknisk företag och man väljer att nästa år dela ut konsument hälsovårdsenheten till sina aktieägare.

Veckans aktie CVS Health – mer än bara ett apotek

CVS är ett rikstäckande företag i USA. CVS olika divisioner består av Sjukvårdsförsäkringar, Läkemedelsservice till företag och försäkringsbolag samt USA’s största apotekskedja med 9.900 apotek.

Sjukvårdsförsäkringar som via en lagförändring 2010 innebar att alla skall teckna en försäkring i USA omsatte 22,5 Mdr USD under Q3 och det var upp 9,9% yoy (year over year). Antalet betalande medlemmar var 24,3 miljoner den sista september.

I sin Läkemedelsservice division står man mitt emellan försäkringsbolag och andra företag och läkemedelsföretagen. Man förhandlar fram förmånliga läkemedelspriser som man sedan förmedlar till försäkringsbolagen. Därefter så kan förmånstagarna få del av läkemedel via det försäkringsbolag som man är försäkrad hos. Denna del omsatte Q3 43,2 Mdr USD vilket var en ökning med 10,7% yoy och gjorde ett resultat på 1,9 Mdr USD.

Apoteksdivisionen består av själva apoteken som är som små affärer som säljer dagligvaror, hälsovårdsprodukter och receptfria läkemedels samt har avdelningar för att hämta ut recept. Dessutom finns andra kringliggande verksamheter såsom servicestationer för vaccinering och testning mm. Omsättningen uppgick till 26,7 Mdr USD och det var en ökning med 6,9% yoy. Resultatet sjönk något pga av att man inte längre har efterfrågan av Covid-19 testning och vaccinering. Man beslöt förra året att minska antalet apotek med ca 10% vilket innebär att nästan 1.000 apotek kommer att läggas ned.

De senaste åren har man gjort flera förvärv varav det största gjordes i slutet av 2018 då man köpte försäkringsbolaget inom hälsovård Aetna för 68 Mdr USD. Sedan dess har man varit tydlig med att man prioriterar att betala av de skulder man tog i samband med förvärvet och sedan dess har man betalt av ca 25 Mdr USD. 

Under förra veckan löste man också ett gammalt skadeståndsanspråk som man haft tillsammans med Walmart och Walgreens. Totalt har de 3 företagen gått med på en överenskommelse att betala 13 Mdr USD varav CVS andel var drygt 5 Mdr USD för att man har varit del av opioid skandalen i USA och nu är den kostnaden tagen.

Tredje kvartalet var bra med en försäljning på 81 Mdr USD, en ökning med 10% jämfört med föregående år. Resultatet blev 4,1 Mdr USD och då justerat för bl a opioid kostnaden. Man höjde sin prognos för vinst per aktie för helåret till 8.55-8.65 från 8.40-8.60 samt höjde även sin kassaflödesprognos. Totalt fick detta aktien att stiga med 1% trots att marknaden föll pga FED’s uttalanden.

Företaget har ett börsvärde på 127 Mdr USD (aktiekurs 95 USD). Värderingen är försiktig trots att man har en stabil intjäning. P/E 10,5 på 2023 års vinst estimat och P/S på 0.4 (Price/Sales) samt direktavkastning på 2,2%. Analytiker i marknaden räknar med att man nästa år har en vinsttillväxt per aktie på 5-6%.  

Ulf Forsberg äger idag inga aktier i CVS Health.

Ulf Forsberg har över 30 års erfarenhet från finansmarknaden. Han var 15 år på AMF Pension där han förvaltade amerikanska aktier i pensionsportföljen. I början på AMF tiden var han även fondförvaltare av Globalfonden och Nordamerikafonden. Innan dess på Alfred Berg/Banco i 10 år som fondförvaltare av globala aktier och ansvarig för allokering strategin. Han har också varit aktieanalytiker och nordisk aktiestrateg på Handelsbanken.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Veckans amerikanare