Inte sällan ankrar vi människor fast vi irrationella siffror när vi fattar investeringsbeslut. Nedan tittar vi lite närmare på detta beteende som kallas ”ankring”.

Ett välkänt misstag som vi ofta gör, både när vi fattar finansiella beslut och andra beslut, är att vi lätt ankrar fast vid något som kan vara helt oväsentligt.

Ett klassiskt exempel är ju så klart vid realisation. De flesta av oss kan nog känna igen oss i känslorna som kommer om något tidigare kostat 1 000 kr och så är det 70 % rabatt. Det kan ju kännas som att man nästan tjänar 700 kr på att köpa varan. Vi ankrar liksom fast vid priset 1 000 kr och då känns ju 300 otroligt billigt.

Det har visat sig att vi kan ankra fast vid mycket mer orimligt siffror. Kahneman och Tversky visade detta i sitt klassiska papper Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases (Tversky & Kahneman) som publicerades i den mycket välrenommerade vetenskapliga tidskriften Science. De två forskarna ställde relativt komplicerade frågor till testgrupper exempelvis: ”Hur många länder finns det i Afrika”. Innan testgruppen skulle svara på frågan, snurrade man på ett lyckohjul och presenterade den siffra som blev utpekad, det vill säga en helt slumpmässigt vald siffra. Kahneman och Tversky lyckades visa att trots att de svarande visste att siffran, som presenterades för dem, var slumpmässigt hämtad från ett lyckohjul, ankrades testdeltagarnas svar fast vid denna siffra. Detta kunde ses då snittet på svaren de grupper som fick en låg siffra från lyckohjulet  var lägre än snittet på svaren för de grupper som fick en högre slumpmässig siffra från lyckohjulet.

På ett liknande sätt ankrar vi fast vid olika siffror när vi investerar. Det kan vara olika siffror som vi ankrar vid. Exempelvis kan det vara inköpspriset av en aktie som vi ankrar vid, det vill säga att vi vägrar sälja en aktie som haft en negativ utveckling innan den i alla fall gått över inköpspris. Ett annat exempel kan vara att vi ankrar vid den senaste pristoppen. Men, den mest typiska ankringspukten i investeringssammanhang kan vara priset vid en börsintroduktion, IPO.

Känner du igen dig, har du ankrat eller gör du kanske det just nu?

”Ankrar” du fast vid irrationella saker som anskaffningskurs?

Börspsykologi, Utbildning |