När bolagen rapporterar blir det ofta stora svängningar i aktiekurserna. Många både säljer snabbt efter rapport eller hoppas kunna ”fyndköpa” om ett bolag faller efter rapport. I veckans krönika om börspsykologi tippar vi närmare på begreppet Post Earnings Announcement Drift. Kontenten är att det kanske inte alltid är så smart att fånga den fallande kniven men inte heller att ta den snabba vinsten efter en rapport som leder till en uppgång. Läs mer om PEAD i veckans krönika om börspsykologi.

För ett par veckor sedan tog vi upp begreppen under- och överreaktioner här i nyhetsbrevet. Just nu, när vi är i rapportperiod, så kan det var intressant att fokusera lite extra på PEAD (post earnings anouncement drift). PEAD är ett exempel på underreaktion och syftar till det faktum att vinstnyheter inkorporeras långsamt i aktiepriser. Priset på aktier tenderar att fortsätta i samma riktning som överraskningen i vinstbeskedet, det vill säga överraskande positiva vinstbesked gör att chansen är högre att priser fortsätter uppåt även en tid efter marknaden tagit del av informationen. På samma sätt är chansen högre att priset fortsätter nedåt en tid efter att ett överraskande negativt vinstbesked nått marknaden. I en effektiv marknad skulle informationen snabbt och korrekt inkorporeras i priset det vill säga hela prisrörelsen skulle absorberats snabbt i prissättningen och priset skulle inte drifta därefter.

Trots att anomalier i prissättning på aktier eller andra värdepapper ofta försvinner eller åtminstone försvagas när kunskapen om dem sprids, är PEAD fortfarande en av de mest framträdande prissättningsanomalierna på finansmarknaderna och väcker stort forskningsintresse. Det är emellertid viktigt att notera att forskningen främst tittar på portföljer av bolag och att portföljer där man handlar på PEAD kan visa en överavkastning. Det kan givetvis variera från fall till fall.

Det är ju anmärkningsvärt att det verkar som om investerare, och även analytiker, som grupp, har svårt att bearbeta vinstnyheter på ett korrekt sätt. Även när en stor grupp investerare och/eller analytiker inte lyckas handa korrekt brukar det ofta finnas arbitragehandlare som tjänar på felprissättningen och därigenom handlar bort den. Så har emellertid inte skett med PEAD. Däremot verkar det som att det finns arbitragehandlare som handlar på informationen. Det kan man misstänka då forskningen har visat att PEAD för stora bolag är mindre än för små bolag. Små bolag och värdepapper är svårare att arbitrera och därför är det ännu svårare att handla bort PEAD för som små aktier med låg likviditet låg volym och höga transaktionskostnader. Hur gör du, handlar du på PEAD?

Post Earnings Announcement Drift, PEAD, visar vägen till hur vi kan tänka kring aktier och rapporter

Veckobrev |