Det händer mycket i USA. Det är rapportfokus naturligtvis men USA närmar sig också mellanårsval. Det brukar vara av viss betydelse för den amerikanska börsen. I Veckans krönika tittar vi närmare på de amerikanska rapporterna, mellanårsvalet samt det ”lilla” bolaget Academy Sports & Outdoor Inc. Företaget kan liknas vid ett XXL. De har allt för den som vill ut i naturen för rekreation till den som vill utföra aktiva sporter av olika slag. Företaget startades 1938 i Texas där man idag har drygt en tredjedel av sina 261 affärer. Resten av affärerna finns i sydvästra USA.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Så har vi äntligen kommit in i rapportsäsongen och nu riktas fokus på hur företagen har presterat och på hur de förväntar sig det kommande kvartalet och vi kan lägga FED och makrostatistik åt sidan för några veckor. Det har börjat bra och flera företag har överraskat med bättre vinster än vad marknaden hade förväntat sig. Kanske är det så att man varit för negativ eller så är det så att vi får se svagheten komma under det sista kvartalet istället.

Bankerna kom med överlag klart bättre resultat än vad som förväntat även om resultaten var lägre än jämfört med förra året. Det var framförallt räntenettot, skillnaden mellan in och utlåningsräntan som fick ett kraftigt genomslag. Enligt Bank of America ökade konsumtionen mest på nöje och resande under 3:e kvartalet och man har fortsatt mycket mer pengar på sina konton än innan pandemin för drygt 2 år sedan. Kreditförlusterna var fortsatt på låga nivåer.

Streaming och filmproduktions företaget Netflix kom med en överraskande bra rapport. Företaget adderade 2,4 miljoner kunder under 3:e kvartalet vilket var betydligt bättre än förväntade 1 miljon och man förväntar sig ytterligare 4,5 miljoner nya kunder under sista kvartalet. Dom har nu drygt 220 miljoner kunder över hela världen. Dessutom har företaget nu gått från att vara ett mycket högt värderat företag till att vara rimligt värderat med ett P/E tal på 25.

Att man kan köpa in sig i intressanta bolag till kanske låga kurser har åter börjar synas i marknaden när det gäller positionering bland aktivister. Senast ut var IT service bolaget Salesforce där en aktivistfond köpt aktier samt i det allmänt kända tandkrämsbolaget Colgate där en annan aktivist skulle vilja se en uppdelning av verksamheten. Idag har man två delar,  en del munhälsa och sedan en stabilt lönsam del som säljer mat för husdjur. Dessutom kom ett stort bud på mathandelskedjan Albertson från en liknande aktör Kroger. Tillsammans kan denna nya konstellation få nästan 5.000 affärer och 710.000 anställda i USA. 

Att marknaden har varit ordentligt översåld den senaste tiden har till stor del berott på att institutionella investerare inte har velat komma in i marknaden utan stannat utanför. Morgan Stanleys Wealth Management sade häromdagen att man nu hade en rekord liten andel allokerade till aktier för sina kunder.

I förra veckans krönika så skrev jag att vi nu går in i en bättre säsong för aktier ur flera perspektiv. Vi börjar närma års mellanårsvalet då val sker till Senaten och Representanthuset och den här perioden har historisk varit en bra tid för aktier.

Företaget kan liknas vid ett XXL. De har allt för den som vill ut i naturen för rekreation till den som vill utföra aktiva sporter av olika slag. Företaget startades 1938 i Texas där man idag har drygt en tredjedel av sina 261 affärer. Resten av affärerna finns i sydvästra USA.

Företaget är ett småbolag med ett marknadsvärde på 3,5 mdr USD. Värderingen är låg med ett P/E tal på 6 med direktavkastning 0,7% och detta skall man jämföra med den större konkurrenten Dick’s Sporting Goods som har ett P/E tal på 9. Företaget har 22.000 anställda med en försäljning på 6,8 mdr USD och en rörelsemarginal på 15%. Försäljningen har under de senaste åren stigit med 17-18% per år och då har man inte öppnat några nya affärer. I år har man hittills öppnat två nya affärer men man räknar med att försäljningen kommer att sjunka med 3-6% för helåret. Rörelseresultatet förväntas sjunka under detta år men därefter förväntar sig marknaden att det stiger med 5-10% under nästa år. Rörelseresultatet sjunker i år men däremot kommer vinsten per aktie vara nästan oförändrad. Detta beror på att man köper tillbaka sin egen aktie och då minskar antalet utestående aktier totalt. Under det senaste kvartalet köpte man tillbaka aktier för 200 mUSD och man har 500 mUSD kvar i det återköpsprogram som nu finns. Aktien (42 USD) har i år gått ned med 4% medan marknaden är ned 22%.

Efter att ha varit ett privat företag börsintroducerade man företag i oktober 2020 drygt 6 månader efter att covid pandemin hade brutit ut. Företaget vill expandera sin verksamhet med 80-100 nya affärer under de kommande 5 åren. Man säljer många av de ledande sportmärkena i USA och dessa står för 80% medan 20% av försäljningen består av egna märken (private label) vilka oftast har en högre marginal. Företaget har också en e-handel som idag utgör ca 10% av den totala försäljningen och har mer än dubblerats de senaste åren.

Företagets ambitioner är det inget fel på då man har som vision att bli den bästa sportaffären i USA och målsättningen är “Fun for all”. Idag är försäljningen jämt fördelad på de fyra årstiderna. Man inriktar sig på medelinkomsttagaren för att på så sätt täcka så stor del av befolkningen som möjligt.

Det har under en längre period varit ökad fokus på sport, aktivitet och att man skall röra på sig i allmänhet. USA har idag stora problem med övervikt som är ett allmänt hälsoproblem i befolkningen som dessvärre inte visar några tendenser till att minska. Enligt rapporter sägs att en tredjedel, drygt 100 miljoner, av USAs befolkning är överviktiga. Om man har ambitionen att bli lite hälsosammare så är ett mer aktivt liv en väg och då kan sport och fritids försäljningen gynnas på sikt.

Ulf Forsberg

Ulf Forsberg äger idag inga aktier i Academy Sport & Outdoor.

Ulf Forsberg har över 30 års erfarenhet från finansmarknaden. Han var 15 år på AMF Pension där han förvaltade amerikanska aktier i pensionsportföljen. I början på AMF tiden var han även fondförvaltare av Globalfonden och Nordamerikafonden. Innan dess på Alfred Berg/Banco i 10 år som fondförvaltare av globala aktier och ansvarig för allokering strategin. Han har också varit aktieanalytiker och nordisk aktiestrateg på Handelsbanken.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Amerikanska rapporter i fokus och Academy Sports & Outdoor Inc

Veckobrev |