Bolagens vinstmarginaler kommer att minska men tillväxten är stark. Lönetillväxten kommer att avta vilket är positivt och rädslan för ränteökningarna är för stor. Inflationen bör falla och det är en viktig del i caset för den amerikanska ekonomin. Jag tycker amerikanska aktier börjar se billiga ut och de kan stiga 15 procent till nästa sommar. Läs mer Ians syn på amerikansk ekonomi i intervjun.

Dislaimer: Detta är en fri tolkning/översättning av intervjun med Ian Shepherdson som finns i BBD-podden avsnitt 30. Det kan finnas fel och feltolkningar i översättningen/sammanfattningen. Ian kan också vara feltolkad. Lyssna på intervjun i podden för att höra Ians fullständiga svar. Detta är inga råd och ingen analys.

-Välkommen till podden Ian. Jag presenterar ibland mina gäster genom att läsa vad som skrivs om dem på Wikipedia. Jag ska göra det nu också:

Ian Shepherdson är en brittisk ekonom. Han är grundaren och chefsekonomen av Pantheon Macroeconomics, ett ekonomiskt forskningsföretag beläget i Newcastle, England, med kontor i London och Valhalla, New York. I februari 2015 utsågs han till The Wall Street Journals amerikanska ekonomiska prognosmakare för andra gången, efter att ha vunnit priset tidigare 2003. Efter att ha tagit examen från Loughborough University med en kandidatexamen i bank och finans och en doktorsexamen i ekonomi, började Shepherdson arbeta som brittisk chefsekonom vid HSBC, en position som han hade i sex år. Han flyttade sedan till USA och arbetade som chefsekonom, USA, för HSBC innan han två år senare tog rollen som chefsekonom på forskningsföretaget High Frequency Economics. 2012 grundade Ian sitt eget oberoende ekonomiska forskningsföretag, Pantheon Macroeconomics, som för närvarande fokuserar på USA, euroområdet, Storbritannien, Asien och Latinamerika. Ian Shepherdson har kallats en av de “bästa ekonomerna i staden” av London Times och “konsekvent rätt” av New York Times. Han är medlem i Economic Club of New York.

 

Du har jobbat med den amerikanska ekonomin länge. Du har fått utmärkelser för din analys. Vad är tricket för att förstå USA:s ekonomi? Vad är viktigt att veta och förstå? Vad gör den amerikanska ekonomin unik enligt din åsikt?

Den amerikanska ekonomin är stor, det finns mycket data och marknaden är varierad. Det är viktigt att ha överblick för att förstå och fånga de viktigare trenderna. Inte fastna i detaljer.

Hur skulle du vilja beskriva den amerikanska ekonomin före och efter Covid. Hur har den förändrats?

En stor skillnad verkar vara att många amerikaner fortfarande arbetar hemifrån trots att Covid minskat. Det är en skillnad mot Europa.

Vilken data är i fokus för dig nu?

En observation är att drivmedelspriserna fallit vilket gör att det blir lite pengar över hos konsumenterna och det blir nu väldigt spännande att se om det leder till att konsumtionen tar lite fart. Vi har sett en ökad efterfrågan på flygbiljetter, restaurangbesök o.s.v. Nästan 70 procent av amerikansk BNP utgörs av konsumtion. På företagssidan verkar det inte ta fart på samma sätt. Vi har lite av en delad bild.

Hur mår den amerikanska arbetsmarknaden för tillfället?

Arbetsmarknaden mår relativt bra. Sysselsättningen är lite högre än innan pandemin. Det finns ett problem i att det saknas ett par miljoner människor tillgängliga för arbete som inte kommit tillbaka efter pandemin. Det finns olika förklaringar till det. Det kan vara att många har Covid eller ser efter någon som har det, det finns de som sparade pengar under pandemin och som också fick bidrag som nu lever på egna medel och på det har vi tidigare pensioneringar.

Hur mår den amerikanska fastighetsmarknaden?

Den mår inget vidare. Kostnaderna har ökat rejält. Det är en kostnadschock nu vilket leder till prisfall. Det bidrar till att bolåneansökningar faller. Vi närmar oss en punkt där de enda som kommer att flytta är de som måste flytta. Fastighetsmarknaden har dock inte samma påverkan på den amerikanska ekonomin nu som 2008. Det är ett annorlunda läge. Hushållen har inte belånat sina hus som tidigare samt har betydligt mer likvida medel vilket bidrar till att riskerna är mycket lägre.

Vi är i en räntehöjningscykel. Hur känslig är den amerikanska ekonomin för räntehöjningar?

Vanligtvis mycket känslig. Jag följer främst “10 year BBB Corporate bond” och den har stigit 300 punkter (3 procentenheter) under det sista året. Historiskt skulle det medföra recession. Nu är dock läget en aning annorlunda. Förklaringen är att den privata sektorn har mycket kapital som de fått i bidrag under pandemin samt sparat när de inte konsumerat under samma period. Hushållen har väldigt mycket mer likvida medel än innan pandemin och det ger ett skydd mot recession. Det är dock mycket som är osäkert. Den amerikanska ekonomin har aldrig varit i ett liknande läge.

Vad händer med den amerikanska inflationen?

Vanligtvis är amerikansk inflation en återspegling av vad som händer på arbetsmarknaden. Inflationen nu är mycket högre än vad man kan förvänta sig av att titta på arbetsmarknaden. Jag tror det handlar om marginaler. Det var ett begränsat utbud under pandemin och då höjdes priserna och vinstmarginalerna steg. Det drev upp inflationen, dvs allmänna prisökningar. Den inflationen borde inte bestå någon längre tid då utbudsbristerna löser upp sig och med det borde priserna (inflationen ) falla. Många handlare har också större lager nu än innan pandemin. Det kan bidra till att vinsterna faller men det gör också inflationen. Ian ser inte fullt ut marginaleffekten hos exempelvis FED vilket gör att inflationen kan falla fortare än väntat och med det kanske inte medföra fullt så aggressiva ränteökningar som marknaden ser framför sig idag.

Hur tror du FED kommer att agera?

FED har sagt hur de kommer att agera. De kommer inte att sluta höja förrän de är säkra på att inflationen faller och de kommer inte att börja sänka räntan förrän situationen på arbetsmarknaden ser bättre ut. Det finns en risk i att de vill kompensera för tidigare misstag och är lite för tuffa på målen.

Vad tror du om dollarn? Den är ganska stark.

Om du vill sälja dina dollar vad vill du äga i stället? Krig i Europa och osäkerhet i emerging markets. Det talar för en stark dollar.

Tror du USA kan undvika recession?

Ja. Med liten marginal kan de undvika recession. Det är en viss oro för recession i början av 2023 och fram till vårkanten. Kan de undvika recession då kan det bli bra.

Du är positiv till den amerikanska börsen. Vad får dig att bli positiv?

Marginalerna kommer att komma ner men tillväxten är stark. Lönetillväxten kommer att avta vilket är positivt och rädslan för ränteökningarna är för stor. Inflationen bör falla och det är en viktig del. Jag tycker amerikanska aktier börjar se billiga ut och de kan stiga 15 procent till nästa sommar.

Tack Ian!

Thank you so much for your time Ian. It was interesting and educational as always!

Intervju med Ian Shepherdson – USA-ekonom på Pantheon Macroeconomics

Veckobrev |