Världens blickar riktas mot USA i veckan. De gör de faktiskt för det mesta. Den amerikanska börsen utgör cirka 60 procent av det globala börsvärdet. Denna vecka tittar vi också närmare på bolaget Costco som ska etablera sig i Sverige.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Om det ljusnar så är det förmodligen långt borta vid horisonten. När det gäller den brittiska finansmarknaden och ekonomin så är det dock nattsvart just nu. Efter att inflationen fortsatt att stiga och räntorna skjutit i höjden så lanserade Storbritanniens nya premiärminister ett kraftfullt skattesänkningspaket. Detta mottogs dock inte väl av marknaderna och den brittiska centralbanken, Bank of England, fick gå in och rädda upp situationen och efter det spred sig ett visst lugn över marknadens olika aktörer.

Den ekonomiska data som hittills kommit från USA har till stor del varit negativ. Bolåneräntor har fortsatt att stiga snabbt. För några veckor sedan gick de över 6% och nu närmar de sig 7%. Det har gått väldigt fort och detta påverkar givetvis konsumenten i det korta perspektivet. Å andra sidan har bensinpriset fortsatt att långsamt sjunka men det krävs nog att fler konsumtionsvaror slutar att stiga och kanske börjar sjunka lite i pris för att stävja den fortfarande höga inflationen. När man är inne på husmarknaden kan man nämna att priset på timmer har sjunkit med 60% sedan årsskiftet. Detta är viktigt då stor del av både enfamiljshus och flerfamiljshus byggs av just trä. Huspriserna har också slutat att stiga och de senaste månaderna börjat sjunka och det väldigt mycket men från en hög nivå. 

Den amerikanska riksbanken, Fed, höjde räntan som planerat men det föregicks av inflationsstatistik som marknaden generellt tolkade som lite högre än förväntat. De som är mer positivt inställda ser framför sig att de kommande månadernas inflationsstatistik kommer att vara betydligt lägre än vad de hittills varit vilket kan påverka Fed och eventuella ytterligare höjningar framöver. Det Fed tittar väldigt mycket på förutom inflationen är hur arbetsmarknaden utvecklas och hittills har den varit överraskande stark. Här skulle Fed vilja se en försämring och under de senaste veckorna har flera företag annonserat att man antingen slutar anställa fler eller skall minska antalet anställda. Den enkla matematiken är det att det blir svårare att höja priserna om efterfrågan från konsumenterna dämpas vilket gör att inflationen sjunker. Dock är det så att många företag fortfarande rapporterar att de har svårt att fylla sina lediga platser och detta vill Fed se förändras innan man slutar att höja räntorna.

Aktiemarknaden kan nog inte vara mer negativ än den är just nu. Rapportsäsongen närmar sig med stormsteg och först ut om en dryg vecka är banker och några stora finansföretag. Än så länge har det inte varit så många företag som kommit med vinstvarningar, vilket man måste göra om man vet att resultatet kommer att avvika kraftigt mot vad man tidigare har förmedlat. En allt starkare amerikansk dollar påverkar de exportdrivna företagen och de som har stora verksamheter utanför USA. USA är dock en av de marknader där den egna marknaden är väldigt viktig men på marginalen är en stark dollar negativ. Det skall bli med stort intresse vi nu går in i rapportsäsongen för att se vad företagen säger om utvecklingen som varit men framför allt vad man säger om det kommande kvartalet.

Costco – Ett Sverige aktuellt företag

I veckans krönika så lyfter vi fram Costco Wholesale som snart slår upp sina dörrar till en ny mycket stor affär i Täby, norr om Stockholm. Det är den första affären i Sverige men inte den första i Europa. Företaget räknas till det tredje största detaljhandelsföretaget i världen. Det som präglar företagets etableringar är att det sker långsamt och de verkar väl genomtänkta. Man har under det sista decenniet öppnat 3-8 affärer i kvartalet, totalt i världen. Företaget omsatte det senaste räkenskapsåret 222 mdr USD och för 5 år sedan var försäljningen 142 mdr USD, och man hade 304.000 anställda över hela världen. Majoriteten av de totalt 838 varuhusen ligger i USA och Kanada, närmare bestämt 685 stycken. Öppningen av ett varuhus i Täby skall ses i ljuset av att man har exempelvis 2 varuhus i Frankrike och 4 i Spanien men inget i Tyskland. Företaget lever mycket på medlemsavgiften och det är denna som lämnar ett positivt avtryck på sista raden i resultaträkningen. Man har 65,8 miljoner hushåll som medlemmar och man får in 4,2 mdr USD i medlemsavgifter och nettoresultatet var 5,8 mdr USD. Förnyelsegraden är hela 93% vilket man kan tolka som att kunderna är nöjda med sitt medlemskap. Det sista kvartalet (brutet räkenskapsår som slutade 30 augusti) ökade man försäljningen med 15% jämfört med året.

Affärsiden är att man skall med enklaste sätt och till låga egna kostnader sälja produkter till sina medlemmar. Man har inte ett stort och brett sortiment utan istället köper man in stora volymer av få produkter och då får man ett betydligt lägre inköpspris vilket gynnar kunderna. Huvudsakligen inriktade man sig i början på små och medelstora företag som kunder men en större och snabbt växande del har varit privatkonsumenter som har det lite bättre ställt och som därmed inte ser medlemsavgiften som en större kostnad. Den kostnaden sparas också snabbt in om man handlar större mängder varor i affären.

Företaget lämnar månadsvis statistik över försäljningen och för augusti ökade man återigen försäljningen med 8,7% jämfört med året innan. Detta var dock en liten nedgång från juli som var upp 9,5% yoy. I dessa tider när hushållen försöker sänka sina kostnader kan man tänka sig att att ett företag som Costco kan gynnas. I USA har man några konkurrenter som Wal-Marts egen medlemslågpriskedja Sam’s Club och även BJ’s Wholesale Club. Sam’s Club har aviserat att man kommer höja medlemsavgiften med 5 USD i oktober vilket har påbörjat spekulationerna om att även Costo kommer att höja sina medlemsavgifter och man har själva sagt att det är inte en fråga om utan när detta sker.

Aktien är inte billig. Om man tittar på ett P/E tal för de kommande tolv månaderna som prognos så får man betala 36 gånger vinsten, vid aktiekurs på 480 USD. Hittills i år är aktien ned med 16% (se diagram nedan) i lokal valuta. Aktien ger en utdelning på 0,8% och man köper tillbaka lite aktier men som lök på laxen har man vid 4 tillfällen de senaste 8 åren gett en extra utdelning som senast var 10 USD/aktie.

Kursdiagram över Costco jämfört med S&P500. Källa Barrons

Ulf Forsberg har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Under de sista 15 åren förvaltade han amerikanska aktier för AMF Pension. För BBD skriver han krönikor om den amerikanska börsen.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.

Amerikanska aktier – Fortsatt mörka moln eller ljusnar det?

Aktiekrönikor |