Sedana producerar instrument för att söva patienter med gas på intensivvårdsavdelningar dom kallas inhalationssedering. Metoden är, sedan länge, använd på Sedanas huvudmarknad Tyskland. I Tyskland har Sedana 8 – 10 %  marknadsandel av all sövning som sker inom intensivvård (IVA). Eftersom sövning inom intensivvård görs på samma sätt oavsett var den sker är Sedanas målsättning att inhalationssedering skall bli en standardbehandling över hela världen.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Marknaden – sövning på intensivvårdsavdelningar

Sedana producerar instrument för att söva patienter med gas till intensivvårdsavdelningar, så kallad inhalationssedering. Metoden är sedan länge använd på Sedanas huvudmarknad Tyskland, där den fungerat bra, vilket Sedanas andel av den tyska marknaden på 8-10 %, av all sövning som sker inom intensivvård (IVA), indikerar  Eftersom sövning inom intensivvård görs på samma sätt oavsett var i världen den sker är Sedanas målsättning att inhalationssedering skall bli en standardbehandling över hela världen.

Av alla patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning behöver omkring 40 % andningshjälp, och behöver därmed sövas. Idag sker övervägande delen av alla sövning intravenöst, vilket ger en rad biverkningar.

Sedanas uppskattning är att åtta miljoner patienter per år har ett behov av andningshjälp och sövning, vilket ger en global marknad för Sedana om 20-30 Mdr sek. Den ungefärliga geografiska fördelningen att Europa står för 20 %, USA för 50 % och övriga världen för resterande 30 %.  

Sedana skapar en ny global standard

Sedanas instrument, Sedaconda ACD, är litet och kopplas tämligen okomplicerat ihop med andra maskiner på IVA. Själva instrumentet har Sedana sålt i flera år men får nu successivt godkännande i olika länder även för själva gasen som används vilken kallas Sedaconda (isofluran). De första leveranserna av Sedaconda (isofluran) skedde i våras till Tyskland och sedan dess finns gasen tillgänglig även i Sverige, Norge och Nederländerna.

Fördelarna med Sedanas metod för sövning är flera :

  • Det går att kontrollera hur länge gasen skall verka. 
  • Patienten behöver mindre tid på IVA eftersom vanlig sövning varar längre och kräver mer personal på uppvakningsavdelningen. Planeringen av läkarnas ronder underlättas eftersom det går att väcka patienten när som helst.
  • Patienten mår bättre eftersom intravenös sövning har biverkningar som hallucinationer, illamående etc.
  • Den är billigare. En studie i januari i UK gjord av National Institute för Health and Care Excellense (NICE) rekommenderade Sedaconda ACD som ett bra alternativ till intravenös sövning eftersom kostnadsbesparingen uppskattades till 3 800 pund.

När Sedana fått godkännande har de 10 års exklusivitet för försäljning i länder inom Europa. Sedana är då det enda bolag i världen som har detta godkännande för inhalationssedering inom IVA.

Sedaconda (isofluran) har nu godkänts i 14 europeiska länder och lanseras brett i Europa där lanseringsfasen skall vara klar under 2022.

I USA inleddes det kliniska programmet under Q2 i år med målet att nå godkännande innan utgången av 2024. Potentialen i USA är enorm med eftersom marknaden är mer än dubbelt så stor som Europa.

I andra länder godkändes Sedaconda ACD i slutet av förra året i Argentina och i år av Brasilien och Indonesien. Antalet IVA platser i dessa tre länder är tillsammans över 60 000 att jämföra med Tysklands 22 000.

Försäljningen och aktien tog rejäl fart 2018 – 2020

När Sedana börsnoterades 2017 sattes följande finansiella mål:

-Försäljning +20% fram till lansering Sedaconda (tidigare namn Isoconda)

-Svagt negativ EBIT till lansering av Sedaconda

Målen uppfylldes med råge de följande åren med en tillväxt över 30 % både 2018 och 2019 och när sedan Covid slog till 2020 så ökade behovet av enkel sövning drastiskt och Sedana ökade försäljningen med 130 %. 

Den tillväxten gjorde det lockande att börja skissa på hur framtiden skulle kunna se ut om Sedanas metod lyckas bli en standardmetod över hela världen. Totalmarknad i världen är 25-30 Mdr. Om Sedana kan ta 5 % av den marknaden på sikt, eftersom andelen i Tyskland redan ligger högre, så kanske försäljningen skulle kunna ligga upp mot 1,5 Mdr. Med en EBITDA marginal på 40 % skulle det ge kring 600 mkr i EBITDA och med en multipel om 30 för en så stark tillväxt så voilá…ett marknadsvärde kring 18 Mdr lät ju inte orimligt.  

Men 2022 har varit tufft

I år har det dock dykt upp frågetecken om Sedanas sövningsmetod verkligen kan bli en standard. Att komma in med en ny produkt inom sjukvården som ofta hellre använder gamla beprövade metoder tar tid, och Sedana får lägga mycket arbete på att få metoden känd.

Den extra försäljningen som skapades av Covid har snabbt klingat av och dessutom har hemmaarbete lett till att även vanlig influensa ligger på låga nivåer. Sjukhus i många länder har också problem med personalbrist vilket ger färre operationer och IVA kapacitet generellt.

Allt detta har slagit negativt på Sedanas försäljning.

Vilken etydelse Covid har för Sedana på sikt är svårt att säga. När Covid var som mest utbredd användes Sedanas sövning som en snabb krisåtgärd men har sedan minskat när sjukhusen gått tillbaka till traditionell sövning. Å andra sidan innebar krissituationen att fler kliniker lärt sig använda metoden och detta underlättar Sedanas försäljning framöver. 

Klart är dock att den kortsiktiga tillväxten för Sedana drabbats. Tyskland står för över hälften av försäljningen men har tappat fart och Sedana har nu haft två kvartal på raken med negativ tillväxt. I Q2 var försäljningen ner 32 % efter att ha varit ner 25 % i Q1.

Sedana har dessutom tagit ner sina finansiella mål. Målet om att nå 500 mkr i försäljning för Europa har flyttats till 2025 från tidigare 2024 och dessutom gäller nu målet om 40 % EBITDA marginal när bolaget nått ”en stabil position i USA”. Eftersom försäljningen i USA knappt börjat 2025 och sedan skall nå en stabil position lär det dröja flera år innan marginalmålet infrias.

Stabiliteten i Sedana finns där

Tillväxten under Covid innebar att aktien fick rejäl fart och mer än fördubblades under 2020. Under 2021 steg aktien ytterligare och peakade i september med en kurs just över 100 kr och marknadsvärdet för Sedana var då 10 Mdr. Efter de svaga rapporterna i år är marknadsvärdet nu nere i strax över 2 Mdr.

Förhoppningarna om en avsevärd marknadsandel globalt har alltså sjunkit ihop rejält men under ytan finns en stabilitet i Sedana som inte riktigt syns. VD, Johannes Doll, har nu varit inne i bolaget ungefär ett år och har styrt om bolaget till att fokusera mer strikt på försäljning.

  • Jämför man årets försäljning mot 2019, innan Covid, är den upp cirka 70 %. Det vill säga underliggande tillväxt är bra och visar att själva produkten fungerar och att sjukhusen är villiga att använda den.
  • Flera stora länder har relativt nyligen gett godkännande för Sedaconda och detta ger automatiskt en starkare tillväxt framöver. Sedana tror att Frankrike, Spanien, UK men även Sydamerika kan utvecklas på samma sätt som Tyskland, där det dröjer ett tag men sen nås en inflexionspunkt och inhalationstekniken blir en standardbehandling.
  • Ägarlistan är stark med Linc och flera andra institutioner som huvudägare. Enligt Sedana har flera av de största ägarna ökat sina innehav under Q2. 
  • Kassan är också välfylld med 720 mkr. Med dagens burnrate om cirka 130 mkr om året lär kassan räcka till dess godkännandet i USA kommer.

Värdet finns där, men måste synliggöras

En enkel värdering av Sedana idag kan se ut så här. Om man räknar med att Europa når 500 mkr försäljning som planerat med en marginal om 40 % så ger det 200 mkr i EBITDA 2025. En konservativ multipel om 20 ger då ett värde på 4 Mdr. Diskonterat till ett nuvärde med ett avkastningskrav om 10 % blir värdet 3 Mdr idag det vill säga nästan 50 % uppsida. Alltså finns en rejäl uppsida i aktien räknat på enbart Europa och jättepotentialen i USA och andra marknader är gratis i dagens värdering.

Problemet är att det tar så lång tid att göra dessa värden synliga. Det dröjer till 2025 innan målet för Europa skall nås och försäljningen taktar idag bara på 100-120 mkr per år. Någon vinst lär Sedana heller inte göra de närmaste åren eftersom USA etableringen kostar och substantiell försäljning där ligger flera år bort i tiden.

Sedana behöver antagligen leverera flera rapporter som visar att den underliggande tillväxten finns där och att de finansiella målen är trovärdiga. I annat fall riskerar aktien att fortsätta att ses som enbart en Covidvinnare.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Artikelförfattaren äger aktier i Sedana Medical. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Sedana – the sleeping beauty

Aktiekrönikor |