Veckans intervju är med sparprofilen ”Spargurun”. Spargurun har drivit sitt konto på Instagram i cirka 4 år. Inläggen handlar främst om analys, aktier och andra investeringar.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget.

Hej, Vad skriver du om på ditt konto?
Det största fokuset på mitt instagramkonto, som jag har drivit i fyra till fem år, är aktier och investeringar av olika slag. Jag gillar stock picking och analys. 


Din portfölj som du ofta skriver om, hur är den sammansatt när det kommer till typ av innehav,
diversifiering och risk?

Diversifiering är a och o, enligt mig. Så jag försöker skapa en balanserad portfölj utifrån bransch, geografi, cyklikalitet och tillväxt kontra värde-profil. I dagsläget består min portfölj av omkring 20-25 enskilda innehav som jag själv valt ut. Därtill har jag en bas av lite olika investmentbolag.

När du investerar i en ny aktie, vilka parametrar tittar du på?
Jag brukar försöka uppskatta hur jag tror försäljning och vinst kommer att se ut ett par år in i framtiden och sätta detta i relation till en rimlig multipel (utifrån bransch och historik). Genom detta får jag ett slags intervall där jag anser aktien rättvist värderad, och därmed också en uppskattad potential i själva aktien.


Vad var din sista investering? Vad gjorde att det bolaget passade in i din portfölj?
VBG. Klassiskt, kvalitativt industribolag som är marknadsledande i sina nischer som bland annat inkluderar släpvagnskopplingar. Cykliskt bolag förvisso, men jag lockas av den historiskt låga värderingen i kombination med långsiktigt god tillväxtpotential. Balansräkningen är stark vilket skapar förutsättning för transformativt förvärv här i närtid till en förhoppningsvis attraktiv prislapp, vilket kan bädda för att man kommer ur krisen som ett starkare bolag om ett par år. 


Har du gjort något större misstag i ditt sparande som du dragit några positiva erfarenheter av?
Självklart har jag gjort misstag. Många sådana. För mig handlar det om att ha rätt oftare än vad jag har fel och kontinuerligt dra lärdomar av misstagen för att på så sätt bli en duktigare investerare. Hur duktig jag är om 10 år kommer att vara betydligt viktigare än hur duktig jag är idag. 

Vilken affär ser du som din bästa?
Jag har ägt Investor i ungefär 10 år nu. Det var ett av de första bolagen som jag köpte. Jag ser det som min bästa investering för att jag så pass snabbt i min investerarkarriär lyckades ta ett så rationellt beslut att köpa ett stabilt investmentbolag. Sen har detta också så klart givit mig en riktigt fin avkastning över åren. 


Vad är din uppfattning om börsen framåt?
Jag försöker alltid vara optimistisk. Jag tycker helt enkelt att det är för svårt att bedöma hur mycket elände som är inprisat i aktiekurserna just nu och när det kommer vända. Men det är klart, ser man till omvärldssituationen så ser det ju inte jätteljust ut i dagsläget. 


Vilka är de största riskerna nu enligt dig?

Att man tar i för hårt med räntehöjningar i sina försök att dämpa inflationen.

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Intervju med sparprofilen “Spargurun”

Förvaltarintervjuer, Veckobrev |