Ulf Forsberg har lång erfarenhet av kapitalförvaltning. Under de sista 15 åren förvaltade han amerikanska aktier för AMF Pension. För BBD skriver han krönikor om den amerikanska börsen.

Innan du börjar läsa påminner vi om att inget av det du läser nedan ska ses som råd. Vi vet inget om dig som läser. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och det är inte säkert du får tillbaka det investerade beloppet. En längre disclaimer i slutet av inlägget

Vad hände egentligen under veckan? En av de viktigaste händelserna för finansmarknaden under veckan som gick var statistik över den amerikanska inflationen som kom i tisdags. Den var högre än förväntat och kom in på 8,3 % medan förväntat var 8,0 %. Man kan gräva ned sig i allehanda underliggande siffror och komma fram till att den var lite högre men inte så mycket. Att den påverkade marknaden var tydligt med en nedgång på mer än 4 % på amerikanska aktiemarknaden samma dag. Vi får hoppas på att inflationen inte biter sig fast på en hög nivå framöver. Det som, för tillfället, kan tala emot detta är att priserna på olja/bensin och andra råvarupriser fortsätter att långsamt sjunka. Det är viktigt att bensinpriset fortsätter ned speciellt för den amerikanska konsumenten som förbrukar mycket bensin och under mycket lång tid har varit vana vid ett lågt pris vid pumpen. Till viss del kanske ett något lägre bensinpris spillde över lite på den detaljhandelsstatistik som kom för augusti. Den indikerade att försäljningen ökade med 0,3 % MoM (month over month) vilket var lite mer än förväntat, som var 0,0 % MoM. Den ökningen kan dock ha flera orsaker bl a att det börjar närma sig skolstart och då brukar det ske en liten ökning av försäljningen i detaljhandeln. Detta skulle man kunna tolka som att den amerikanska konsumenten inte är alltför nedslagen än så länge och det beror till viss del på att arbetsmarknaden är fortsatt god.

Inflationen har förmodligen nått sin högsta nivå och vi kan förvänta oss att inflationtakten sjunker men risken är att den inte sjunker lika fort som finansmarknaden har förväntat sig och att denna nedgångs process blir mer utdragen än vad man hoppats på.

Räntehöjningarna börjar nu även ge tydliga spår i bomarknaden där räntan på ett 30 årigt bolån nu stigit till över 6 %. Det är den högsta nivån sedan 2008. Det innebär att räntan nu dubblerats, från 3 % sedan slutet av 2021 till nu 6 %. Den 10 åriga räntan steg efter inflation statistiken till 3,44 % som var den näst högsta nivån i år. Marknaden räknar med att det är sannolikt att den amerikanska riksbanken Fed kommer att höja styrräntan ytterligare, vid nästa möte 21-22 september, med 50-100 punkter.

En mycket intressant indikator på hur ekonomin mår kom från logistik och transportföretaget FedEx i torsdags. Det var ingen munter läsning av rapporten för deras första kvartal 2022/23. Eftersom företaget har verksamhet över hela världen och transporterar allehanda olika produkter mellan konsumenter, marknader, företag, länder och världsdelar så har man en bra insyn i vad som händer och man ser flöden, utbud och efterfrågan på daglig basis. Vid en intervju i amerikansk TV på torsdagen sade CEO för FedEx att man ser framför sig en kommande global recession. Aktien föll med 24 % i den inledande handeln på fredagen. Allt behöver dock inte vara så illa eftersom man påpekade att det var framförallt i Europa som man hade utmaningar i sin service och makroekonomiska problem i Asien i samband med Covid-19 i Kina. Det kan också vara så att man har tappat marknadsandelar till konkurrenter som också ligger bakom de just nu svaga utvecklingen för FedEx eller så är man “kanariefågeln i kolgruvan”. Företaget skall nu göra aggressiva kostnadsbesparingar genom att bl a stänga ned nästan hundra kontor och bromsa en del stora investeringar som företaget har framför sig. Med en ny CEO, som i våras efterträdde grundaren Frederick Smith och fortsatta långsiktiga ambitioner om att bli en än större aktör i världen, kan aktien vara intressant på sikt när den nu kommer ned rejält i pris. Innan fredagens nedgång var aktien ned 21 % i år medan marknaden var ned 18 % och under fredagen sjönk aktien ytterligare drygt 20 %.

General Electric – uppdelningen kan vara positiv

Kan uppdelningen av industrikonglomeratet GE vara positivt för aktieägarna? Det är flera som tror att de olika delarna av företaget som finns kvar kan leda till en uppvärdering. De delar man nu pratar om är flyg, hälsovård och energi som skall delas ut till befintliga aktieägare. Uppdelningen skall vara klar tidigt 2024 och innebär en nedmontering av ett före detta framgångsrikt företag.

Detta jättelika industrikonglomerat har en lång historia som började för 130 års sedan med att Thomas Edison uppfann lampan. Man var ett ledande företaget inom radiokommunikation efter köpet av Marconi 1919 och man byggde ut radiostationer i USA. 1928 var man först med att skicka televisionsbilder. GE var ett av åtta stora dataföretag på 60-talet tillsammans med bland annat IBM, Honeywell. Sedan har det rullat på med stora företagsköp inom diverse olika områden. I augusti 2000 nådde man sin höjdpunkt med att vara det högst värderade bolaget i världen med 601 mdr USD. Då valde också CEOn Jack Welsh att stiga åt sidan och han blev hyllad som en enorm god värdeskapare men lämnade efter sig ett företag fyllt med olika verksamheter och stora skulder. Därefter tappade aktiemarknaden förtroendet för företaget och sedan dess har det gått utför tills det också åkte ur Dow Jones Industrial Index efter 110 år. Idag har företaget ett marknadsvärde på drygt 70 mdr USD.

Företaget har förberetts för en uppdelning under ett antal år. Man sålde en biopharma del till det amerikanska företaget Danaher för 21 mdr USD för några år sedan och började betala ned ett massivt skuldberg. Man delade också upp finansbolaget GE Capital över de olika enheterna.

Tittar man på de olika delarna så hade Flyg en försäljning 2021 drygt 21 mdr USD med 4 mdr USD i EBITDA och en marginal på 14 %. Då skall man veta att försäljningen var ned 35 % från 2019 på grund av pandemin. Denna enhet är ett av de största i världen på att bygga flygplansmotorer och men ⅔ delar av intäkterna kommer från den lönsamma serviceenheten.

Hälsovård var också påverkad av pandemin men omsatte 2021 18 mdr USD med en vinstmarginal på 17 %. Man är världsledande inom flera områden och även här utgör de stabila  serviceintäkterna nästan 50 %.

Energi som säljer allt från vindkraftverk, turbiner till elnät är ett område som trots att det borde ligga rätt i tiden har haft lönsamhetsproblem de senaste åren. De stora konkurrenterna är Vestas Wind i Danmark och Siemens Gamesa i Tyskland. Denna del omsatte 2021 33 mdr USD. 

Enligt beräkningar gjorda av affärstidningen Barrons borde de olika delarna tillsammans utgöra ett värde av 160 mdr USD. Då skall man dra ifrån skulderna som idag uppgår till drygt 30 mdr USD med avdrag för likvida tillgångar i Baker Hughes (oljeservice och utrustnings bolaget som man äger till 50 %) samt AerCap (flygleasingbolaget). Avdraget detta så blir det ett totalt värde kvar på 130-140 mdr USD som skall jämföras med dagens marknadsvärde på drygt 70 mdr USD.

Det kan dock dyka upp ytterligare obehagliga överraskningar när man lyfter på alla stenar på skuldsidan i balansräkningen vilket kan justera värdet nedåt men sammantaget borde de olika delarna vara värda mer än dagens helhet. Det kommer dock att dröja till 2024 innan hela konglomeratet är uppdelat och mycket kan hända tills dess.

Ulf Forsberg äger idag inga aktier i FedEx eller GE.

Ulf Forsberg

Jag har 35 års erfarenhet från finansbranschen. Under 15 år var jag på AMF Pension. Där förvaltade jag amerikanska aktier i pensionsportföljen men var en tid i början på AMF även förvaltare av Global och Nordamerika fonderna. Innan var jag på Alfred Berg/Banco (1994-2003) som Global Förvaltare och ansvarig allokerings strateg. Har även varit aktieanalytiker och nordisk aktiestrateg på Handelsbanken (1989-1994). 

Disclaimer
Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. De åsikter som framkommer är gästens egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskvilja. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys. 

Amerikanska börsen med Ulf Forsberg