Daniel summerar

Vilka veckor! Första halvåret 2022 var den sämsta starten på ett börsår på länge. Vi befinner oss nu i en ”björnmarknad” med nedgångar på en bit över 20 procent sett till index. I en negativ marknad kan vi förvänta oss nervösa och oroliga investerare som kastas mellan hopp och förtvivlan. När bolagen publicerade kvartalsrapporter stax efter halvårsskiftet återkom hoppet och juli blev en stark börsmånad,den bästa månaden under hela 2022. När vi nu rört oss ifrån rapporterna uppstår oro återigen.

I perioder med oro får många investerare ”tunnelseende” och den där placeringshorisonten, tiden till dess att investeringarna ska utvärderas,  som tidigare låg 5 år bort har plötsligt blivit ett par månader eller kanske bara någon vecka lång. Varje ny datapunkt får då stor betydelse för investerares uppfattning om börsen och i sin tur deras agerande. I veckan skapade, till en början, centralbankschefers uttalanden oro för kommande räntehöjningar och därefter publicerades en sysselsättningssiffra från USA som visade på en mindre het arbetsmarknad än förväntat. Sammantaget har börsen att tumla runt under de sista veckorna. I ”5 Löpsedlar” sammanfattar vi vad som verkar vara i fokus för investerares intresse nu.

En ständigt debatterad fråga är huruvida aktiv förvaltning tillför värde eller om det endast är en kostnad. En annan fråga som ofta verkar omgärda mången investerare är huruvida man bör investera i enskilda aktier eller fonder. Jag, personligen, investerar personligen i samtliga alternativ. I veckans fråga går jag igenom hur jag resonerar.

Podden gästades, den här veckan av, Vestums grundare och VD Conny Ryk samt Humle Fonders förvaltare Petter Löfqvist. I oroliga tider kan det vara intressant och värdefullt att höra hur andra ser på sina investeringar. Petter, som har lång erfarenhet av fondförvaltning, berättar hur han tänker kring sin portfölj  och delar med sig av sin investeringsstrategi. Vestum är ett av börsens nya bolag. De har förvärvat cirka 70 nischbolag. I likhet med många andra nya bolag har Vestums värdering på börsen påverkats negativt under 2022. En del av utvekcklingen kan förklaras av just aktiens korta historik. Det blir uppstår en osäkerhet kring hur de ska utvecklas framåt som inte finns på samma sätt i de mognare bolagen. Därigenom  avyttar investernare gärna aktier med kort historik i orostider. I podden fördjupar vi oss rejält i hur det går för Vestum.

Gustav från Gustavs aktieblogg har jag följ något år. Gustavs sätt att investera skiljer sig mycket från mitt. Han investerar i mindre och betydligt mer exotiska aktier än vad jag gör. Gustavs aktieintresse är inspirerande och jag tycker att det är intressant att följa honom och hans investeringar. Veckans nyhetsbrev innehåller en intervju med Gustav. Missa inte den.

Veckans aktiekrönika ger oss en fördjupning i Sdiptech, en teknikkoncern inom infrastruktur som förvärvar och utvecklar nischverksamheter. Koncernen består främst av bolag som är specialiserade inom vatten & sanering, kraft & energi, luft & klimatkontroll, transport och säkerhet. Målmarknader för bolagets förvärv är huvudsakligen bolag runtom Norden och Storbritannien. Bolaget har en tillväxtstrategi som baseras på organisk tillväxt och större förvärv. Vi började fördjupa oss kring förvärvsbolag i förra veckan och nu gör vi en fördjupning.

Nästa lördag får du inte missa BBD-podden som bland annat får besök av en förvaltare av svenska stora bolag.

Vänligen

Daniel

Daniel summerar

Veckobrev |