Hur de rika sätter samman sina investerings-portföljer och hur de agerar i börsfallen

Under en period med orolig börs är det kanske extra intressant att lära sig om hur de rika generellt sett brukar investera.

När de rika blir rika anpassar dom sina investeringar så att de inte helt plötsligt tappar sin förmögenhet. De säkrar sitt kapital genom att diversifiera sig.

Fördelarna med diversifiering brukar ofta lyftas fram. Ofta använder man Markowitz och de amerikanska universiteten som förebilder. Exempelvis Yale har skapat en jättefin avkastning till låg risk. Dock är den modellen exempelvis Yale använder omöjlig för en privatinvesterare att skapa.

Hur dollarmiljonärer världen över investerar brukar man mäta och uppskatta i olika undersökningar. De har ofta också en hög grad av diversifiering och en mindre aktieandel. Ofta runt 30 procent. Sen har man fastigheter osv i portföljen.

Svenska miljonärer som köper private-banking tjänster har ofta en portfölj som innebär att man har cirka 50 procent aktier och resten i annat. Då når man en förväntad avkastning på 5-7 procent per år.

Många rika har också egna företag eller investerar i exempelvis onoterade aktier på sidan om sin förvaltning precis som Yale. Det ger ofta stor påverkan på avkastningen när de faller ut positivt.

Att hålla en låg andel aktier i portföljen generellt bidrar också till att de rikas portföljer inte faller så mycket i värde när det blir oroligt på börserna. De skapar investeringstillfällen vilket gör att de då kan köpa mer vid bra tillfällen.

Inlägget skall inte ses som någon form av rådgivning. Alla värdepapper kan öka och minska i värde och i vissa fall kan hela det investerade beloppet förloras. Alla måste göra sin egen analys innan de investerar.

#aktier #börsen #miljon #börsenföralla #pengar #spara #investera #fonder #ränta #investering #risk #ekonomi #miljonär #avkastning #lön #rådgivning #bolag #entreprenör #utdelning #vinst #finans #portfölj #bank #bankingbydaniel