Podd – Börsen, lite börspsykologi och mycket VNV Global

På senare tid har nyhetsflödet handlat mycket om de stora kursförändringarna på aktiemarknaderna och riskerna för sämre tider och recession. I podden försöker vi oss på att göra en summering av utvecklingen. I osäkra tider agerar man som investerare lätt lite stressat och tenderar att fatta mindre bra beslut. Inom börspsykologin studeras vanliga fenomen och ”fel” som vi investerare ofta gör. Vi lyfter fram några av de vanligare ”felen” i avsnittet och ger perspektiv på dem. Avsnittets huvudnummer är att vi träffar investmentbolaget VNV Globals VD Per Brilioth. VNV Global investerar i onoterade digitala bolag som ska dra fördel av nätverkseffekter.

Banking By Daniel är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd. Investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt kommer ifrån Banking By Daniel fattas alltid självständigt av investeraren. Banking By Daniel frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust som grundar sig på användandet av information från Banking By Daniel. Banking By Daniel äger inte aktier i VNV Global AB. De åsikter som framkommer är gästernas egna åsikter och skall därför inte ses som rådgivning då de inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, kunskapsnivå eller riskpreferenser. Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida utveckling. De pengar du investerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Detta ska inte ses som råd eller rekommendation. Gör alltid en egen analys.

#ekonomi #finans #entreprenörskap #företagande #entreprenör #företag #aktier #bolag

Category: Uncategorized