Per Brilioth, vad innebär det att investera i digitala bolag som kan dra fördel av nätverkseffekter

Per Brilioth, VD för VNV Global, har lång erfarenhet från finansmarknaderna. I denna intervju berättar Per om investmentbolaget VNV Globals affärsidé som går ut på att investera i globala bolag med digitala affärsmodeller, vilka kan dra fördel av nätverkseffekter. Per kommenterar också hur han ser framför sig att VNV Global påverkas av en miljö med högre inflation och räntor.