Viktor förklarar hur han investerar i bolag inom ny teknik och hälsa

Betalt samarbete med Öhman Fonder. Den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden är stor och d et finns många bolag noterade på de nordiska börserna.. Det är bolag som kännetecknas av både hög innovationsnivå och tungt teknikinnehåll. Spännande bolag i framkant skulle många säga. Viktor Elmsjö på Öhman Fonder förvaltar fonden ”Öhman Hälsa och Ny Teknik” som investerar i just denna typ av bolag. Exempel på bolag som Viktor har investerat i är Bonesupport, Nordic Semiconductor, Integrum och Sedana Medical. Vi träffar Viktor för att höra mer om hur han tänker och jobbar när han förvaltar fonden.