Vilket problem löser Arocell? VD – Anders Hultman berättar om medtechbolaget.

Tid är en viktig faktor i behandling av Cancer. Arocell vill erbjuda lösningar som gör att det snabbare går att avgöra om behandling av vissa cancersorter är effektiv. VD – Anders Hultman beskriver bolaget och de problem de löser närmare. Vi pratar också om marknaden för Medtech i allmänhet och hur Anders ser på den framåt och hur han planerar att navigera AroCell i den.