På senare tid har nyhetsflödet handlat mycket om de stora kursförändringarna på aktiemarknaderna och riskerna för sämre tider och recession. I podden försöker vi oss på att göra en summering av utvecklingen. I osäkra tider agerar man som investerare lätt lite stressat och tenderar att fatta mindre bra beslut. Inom börspsykologin studeras vanliga fenomen och […]

Read more

Per Brilioth, VD för VNV Global, har lång erfarenhet från finansmarknaderna. I denna intervju berättar Per om investmentbolaget VNV Globals affärsidé som går ut på att investera i globala bolag med digitala affärsmodeller, vilka kan dra fördel av nätverkseffekter. Per kommenterar också hur han ser framför sig att VNV Global påverkas av en miljö med […]

Read more

Betalt samarbete med Öhman Fonder. Är vi på väg mot den stora depressionen nu när inflationen rusar och alla oroar sig för högre räntor eller kan vi vänta oss ett mildare utfall? Sett till börsrörelserna verkar investerarna vara rejält nervösa. Vi pratar med Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder och får höra vad han […]

Read more

Betalt samarbete med Öhman Fonder. Den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden är stor och d et finns många bolag noterade på de nordiska börserna.. Det är bolag som kännetecknas av både hög innovationsnivå och tungt teknikinnehåll. Spännande bolag i framkant skulle många säga. Viktor Elmsjö på Öhman Fonder förvaltar fonden ”Öhman Hälsa och Ny Teknik” som […]

Read more

Ett framgångsrikt företagande bygger ofta på att det finns ett problem som ett företag skapar en lösning på. Nowo vill lösa det problem många har med för låg pension. Lösningen Nowo erbjuder är smarta sätt att spara undan ett kapital genom digitala lösningar i vardagen som ger en bättre pension. Nowo utsågs till årets bästa […]

Read more

Professor Pontus Braunerhjelm vid Entreprenörskapsforum gästar podden för att förklara vad de beror på att vi i Sverige är så bra på entreprenörskap. Pontus beskriver också några gemensamma nämnare för entreprenörer som lyckas. För dem som vill starta sitt eget företag ger Pontus också några råd. Vi går därefter från teori till praktik. Sverige är […]

Read more

Tid är en viktig faktor i behandling av Cancer. Arocell vill erbjuda lösningar som gör att det snabbare går att avgöra om behandling av vissa cancersorter är effektiv. VD – Anders Hultman beskriver bolaget och de problem de löser närmare. Vi pratar också om marknaden för Medtech i allmänhet och hur Anders ser på den […]

Read more

Podden inleds med att Erik Penser Banks strategiansvarige Jonas Thulin ger sin syn på läget i den globala ekonomin. Vidare berättar Tom Berggren, förvaltare av fonden Carnegie Listed Private Equity, allt som är värt att veta om börsnoterade Private Equity bolag. Tom kommenterar också några av fondens större innehav där bl a Warren Buffetts Berkshire […]

Read more

Tom Berggren förvaltar fonden Carnegie Listed Private Equity. Tom Berggren har varit verksam inom Private Equity-industrin i över 20 år. I denna intervju berättar Tom om den globala marknaden för börsnoterade Private Equity bolag och vad som, enligt honom, gör marknaden intressant för investerare. Tom kommenterar också några av de investeringar som han gjort i […]

Read more