Vestums VD och huvudägare Conny Ryk gästar Podden och går igenom bolagets sista kvartal. Vestum äger många olika nischade bolag inom byggindustrin. Conny berättar om utmaningar, möjligheter och hur de tar sig an en osäker konjunktur. Många investerare känner sig osäkra på vart konjunkturen är på väg. Detta har lett främst till större nedgångar på senare tid på de finansiella marknaderna vilket inte minst synts på de nya marknaderna för kryptotillgångar. På flera håll ser man stora dramatiska prisfall. Av detta skäl träffar vi Claire Ingram Bogusz. Claire är docent vid Uppsala universitet och forskar bl. a. på “fintech” och ”krypto”. Hon försöker svara på våra frågor om vad som sker nu och vad vi kan se framför oss på längre sikt. Många får mycket investeringsinspiration om investeringar ifrån olika profiler på sociala medier. En som fångat mångas uppmärksamhet är ”Ekonomigurun”. I en längre intervju träffar vi ”Ekonomigurun” för att lära känna personen bakom alla filmer och inlägg.

Kvartalet med Vestum, Claire förklarar ”kryptokrachen” och en annan sida av ”Ekonomigurun”