Vi hittar delmarknader att växa i – VD Mattias Carlsson, TF Bank (Publ)

Det pratas en del om att banker är lönsamma men har en svårare att hitta tillväxt. Det verkar inte gälla bland alla banker. De mer nischade bankerna verkar kunna uppvisa både tillväxt och lönsamhet. Avanza och Nordnet hittar tillväxt inom framförallt sparande via fonder och aktiehandel. TF Bank hittar den via kreditgivning i olika länder. I detta avsnitt får vi träffa TF Banks VD Mattias Carlsson som närmare beskriver dels hur det är att vara VD för TF Bank och dels hur banken arbetar för att fortsätta växa och behålla lönsamheten.