Vägen Till Rikedom – Per H. Börjesson, Investment AB Spiltan

Per H. Börjesson är legendaren som grundat Investment AB Spiltan samt författat en rad böcker om sparande, Bland titlarna kan “Så här blir du miljonär i hängmattan” nämnas. Per är djupt påverkad av Warren Buffett. I denna intervju berättar Per om sin investeringsfilosofi och hur det kommer sig att han väljer att inte följa Warrens strategi fullt ut. Investment AB Spiltan investerar exempelvis i onoterade teknikbolag samt fastigheter och är huvudägare i Spiltan Fonder. Per får också naturligtvis berätta om hur alla kan bli miljonärer genom sparande samt hur han ser på strategin när inflationen är hög och räntor höjs.