Det Svenska Börsundret – Spotlight Groups VD Peter Gönczi Förklarar

I denna intervju förklarar Peter Gönczi det svenska “börs-undret”. Hur kommer det sig att det finns så många fler bolag som är noterade i Sverige relativt många andra länder. Peter, som är VD för Spotlight Group AB, förklarar vidare hur börsen Spotlight fungerar och vad börsnoterade bolag behöver hjälp med. Peter kommer även berätta hur han tycker unga människor ska tänka & agera tidigt i karriären. Följ med på en lärorik intervju!