Det här avsnittet är ett samarbete med Carnegie Fonder och Spotlight Group. Under 2021 var det en våg av noteringar på de svenska börserna. Närmare 150 bolag kom till de olika marknaderna. Vi träffar Spotlight Groups VD Peter Goetze för att prata om vad som triggade antalet börsnoteringar och vad vi kan förvänta oss framåt. Vi träffar också  Carnegie Fonders förvaltare Simon Reinius för att prata om globala aktier och hans definition av ett kvalitetsbolag. Han definierar Alphabet (Google), Adidas och exempelvis John Deere som kvalitetsbolag. Ett litet urval av svenskar, de med högst inkomst, får tidningen Connoisseur i brevlådan. Vi har bjudit in Peder Lamm, tidningens Senior editor, för att prata om dels vem som får tidningen och dels vad det står i den och vilka vanor de rika har. 
 

Kvalitetsbolag, börsnoteringar och lite lyx