Så hanterar jag krisen, Fondförvaltaren Charlotta Faxén

I intervjun berättar Charlotta Faxén som är förvaltare av bl.a. fonden Lannebo Norden Hållbar hur hon arbetar som professionell förvaltare. Vi lägger lite extra tid på att fråga hur hon hanterar perioder med stress och svängningar i konjunkturen. Vi hoppas att intervjun ger inspiration till en bra kapitalförvaltning.